SIA “Komerccentrs DATI grupa” izsludina divus iepirkumus

SIA „Komerccentrs DATI grupa”,  uzsākot pētniecības projektu “Adaptīvas mākoņdatošanas platformas mērogošanas metode atbilstoši konfigurējamai parametru kopai” (Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/007/1.12), kas tiek realizēts saskaņā ar programmu “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centra ietvaros”, izsludina divus iepirkumus:

  1. Maģistrālo tīkla iekārtu un serveru noma datu centrā, iepirkuma identifikācijas Nr.1/KCD;
  2. Iekārtu izmitināšanas datu centrā pakalpojums, iepirkuma identifikācijas Nr.2/KCD.

plašāk lasīt šeit

Sākuma lapa

Komerccentrs DATI grupa ir viens no vadošajiem informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem, kas piedāvā augstas kvalitātes sarežģītu tehnoloģiju risinājumus un ārpakalpojumus visā Latvijā, kuru kvalitāti nodrošina procesu un kvalitātes pārvaldība, un augsti kvalificēti speciālisti.

Komerccentrs DATI grupa veic ne tikai produkta piegādi un ieviešanu, bet arī nodrošina klientiem ātru un augsti kvalificētu atbalsta servisu un konsultācijas, kas atvieglo klientu darbu un paaugstina to konkurētspēju tirgū.