IT infrastruktūras uzturēšana

Saviem klientiem piedāvājam plašu pakalpojumu spektru – sākot ar IT iekārtu darbības nodrošināšanu un uzturēšanu kopumā, līdz atsevišķu projektu realizācijai. Mēs  piedāvājam šādus IT infrastruktūras atbalsta pakalpojumus visā Latvijas teritorijā:

IT sistēmu audits, tā rezultātu analīze un rekomendācijas

Esam uzkrājuši lielu pieredzi dažādu risinājumu analīzē un izveidē. Balstoties uz mūsu daudzpusīgo zināšanu bāzi, veicam IT infrastruktūras un drošības auditus. Audita laikā veiksim Jūsu darbinieku anketēšanu un IT infrastruktūras un programmatūras pārbaudi. Pēc audita mēs apkoposim novērojumus un iegūtos secinājumus, uz kā pamata sniegsim atbilstošas rekomendācijas. Nepieciešamības gadījumā varam veikt Jūsu IT infrastruktūras optimizāciju.


Datortehnikas piegāde un uzstādīšana

Veicam datortehnikas piegādi un uzstādīšanu, kā arī uzstādītās datortehnikas konfigurēšanu darbam Jūsu IT vidē. Datortehnikas standartkomplektu sagatavošana tiek veikta atbilstoši Jūsu prasībām. Nepieciešamības gadījumā veicam datortehnikas klonēšanu.


Datortehnikas apkope un remonts

Nodrošinām apkopes pakalpojumus, kā arī garantijas un pēc garantijas remontu Jūsu datortehnikai. Apkopes pakalpojuma saturs tiek saskaņots ar klientu. Uz datortehnikas remonta laiku piedāvājam klientam izmantot tehniku pagaidu lietošanai.

plašāk lasīt šeit

Nodrošinām apkopes pakalpojumus, kā arī garantijas un pēc garantijas remontu Jūsu datortehnikai. Apkopes pakalpojuma saturs tiek saskaņots ar klientu. Uz datortehnikas remonta laiku piedāvājam klientam izmantot tehniku pagaidu lietošanai.

Ja datortehnikai ir ražotāja garantija, mēs piedāvājam bojāto datortehniku nogādāt uz Jūsu norādīto garantijas servisa centru. Garantijas remontus  veicam atbilstoši ražotāja noteiktiem termiņiem un nosacījumiem, kā arī rezerves detaļas katram remontam tiek pasūtītas no ražotāja.

aizvērt

Incidentu novēršana

Katrs reģistrētais pieteikums tiek risināts, izmantojot mūsu Pakalpojumu dienestu. Incidentu novēršana notiek, izmantojot Servisa līmeņu līguma (SLA – Service Level Agreement) parametrus, piemēram, reakcijas un garantētos novēršanas laikus. SLA parametri tiek noteikti atbilstoši Jūsu biznesa vajadzībām.


Datortīkla profilakse

Nodrošinām lokālā datortīkla uzturēšanu optimālas veiktspējas kārtībā. Datortīkla profilakse tiek veikta, atbilstoši Jūsu vajadzībām. Datortīkla profilakses ietvaros veicam tādus darbus, kā datortīkla caurlaidības un noslogotības pārbaude, datortīkla savienojumu defektu apzināšana un novēršana, datortīkla integritātes pārbaude un datortīkla iekārtu konfigurācijas atbilstības pārbaude.


Datortehnikas profilakse

Datortehnikas profilakse paredzēta, lai uzturētu tās veiktspēju nemainīgā līmenī ilgākā laika periodā. Profilaksēs veicamās darbības ir lietotāja viedokļa uzklausīšana par datortehnikas veiktspēju, tās integritātes pārbaude, iekārtu dziņu atjaunošana un parametru saskaņošana, datortehnikas programmatūras jaunināšana, programmatūras jaunāko uzlabojumu, versiju uzstādīšana pēc pieprasījuma, datortehnikas konfigurācijas atbilstības pārbaude, UPS darbības pārbaude.


Konsultācijas

Sniedzam konsultācijas par IT infrastruktūras jautājumiem gan klātienē, gan attālināti. Mēs organizējam piekļuvi Jūsu datoram, lai attālināti veiktu programmnodrošinājuma un konfigurācijas problēmu noteikšanu un novēršanu. Nepieciešamības gadījumā veicam regulāru IT infrastruktūras monitoringu.


Kvalitatīvu mūsu piedāvāto pakalpojumu uzturēšanu palīdz nodrošināt Pakalpojumu dienests, kurā tiek reģistrēti pieteikumi, kā arī ir iespēja uzzināt informāciju par to risināšanas gaitu. Pieteikumi tiek reģistrēti un apstrādāti atbilstoši SLA parametriem. Ārpus darba laika pieteikumi tiek pieņemti elektroniski vai caur mājas lapu internetā, kas nodrošina automātisku pieteikumu reģistrēšanu problēmu apstrādei. Ārpus darba laika pieteikto pieteikumu risināšana tiek uzsākta nākamās darba dienas plkst. 8:00, saskaņā ar SLA parametriem, fiksējot precīzu pieteikuma saņemšanas laiku.

Komerccentrs