Pakalpojumu dienests

_11685377_m

Mūsdienās viens no organizāciju veiksmes faktoriem ir profesionāla klientu apkalpošana. Tādēļ piedāvājam Jums klientu apkalpošanai izmantot mūsu Pakalpojumu dienesta pakalpojumus, kas balstās uz praksē pārbaudītām pakalpojumu pārvaldības metodēm. Mūsu profesionālā komanda spēs ātri izprast Jūsu sniegto pakalpojumu saturu, neatkarīgi no nozares, kurā darbojaties.

Pakalpojumu dienests ir centrālais punkts, kur tiek reģistrēti un apstrādāti klientu pieteikumi – jautājumi, incidenti, pakalpojumu pieprasījumi, problēmas, izmaiņu pieprasījumi, idejas un sūdzības. Pakalpojumu dienests pieteikumu atrisina pats (pirmajā līmenī) vai nodod to otrā līmeņa speciālistiem (ekspertiem). Pakalpojumu dienests informē klientus un lietotājus par visiem notikumiem, darbībām un iespējām, kas ietekmē klientu saņemtos pakalpojumus Katrs reģistrētais pieteikums tiek risināts, kontrolējot ar klientu noslēgtajā līgumā noteiktos termiņus un citus parametrus (piemēram, reakcijas un novēršanas laikus).

Pakalpojumu dienests sagatavo un sniedz regulārus pārskatus un atskaites par pakalpojumu savstarpēji saskaņotā formā un laikā, saskaņā ar SLA (Servisa līmeņu līguma) nosacījumiem. Pārskatu un atskaišu sagatavošanai un sniegšanai tiek izmantots atskaišu vadības rīks Crystal Report, kas ļauj automatizēt atskaišu veidošanas un izsūtīšanas procesus.

Mēs:

  • pārvaldīsim klientu pieprasījumus, piesaistot Jūsu darbiniekus un partnerus, kā arī kontrolēsim to izpildes savlaicīgumu un klientu apmierinātību,
  • nodrošināsim atbalstu Jūsu pakalpojumiem un veiksim proaktīvas darbības, operatīvi reaģēsim uz traucējumiem, kas radušies pakalpojuma efektīvai sniegšanai,
  • veiksim uzskaiti un palīdzēsim strukturēt organizāciju no pakalpojumu sniegšanas viedokļa,
  • palīdzēsim sakārtot procesus, sniedzot rekomendācijas par vēlamajām izmaiņām Jūsu pakalpojumu uzlabošanai.

Jūs:

  • paaugstināsiet sava biznesa efektivitāti,
  • uzlabosiet savu pakalpojumu kvalitāti,
  • ietaupīsiet laiku un samazināsiet izmaksas,
  • spēsiet ērtāk un precīzāk kontrolēt un plānot savus resursus.

Mēs sniegsim jums savlaicīgu un efektīvu palīdzību ikdienā nepieciešamo pakalpojumu sniegšanā.


Komerccentrs