Projekta “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” 2016. gadā uzsāktie pētījumi

2016. gadā IT kompetences centrs projektā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/16/A/007) uzsākti 18 pētījumi, no kuriem 13 pētījumi tiek īstenoti zinātniskajā virzienā “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, savukārt 5 pētījumi zinātniskajā virzienā “Dabīgās valodas tehnoloģijas”.

Komerccentrs DATI grupa sadarbībā ar Rīgas Tehniskā Universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti īsteno pētījumu Nr. 1.12 “Adaptīvas mākoņdatošanas platformas mērogošanas metode atbilstoši konfigurējamai parametru kopai”

Mērogojamība ir mākoņdatošanas platformu viena no būtiskākajām iezīmēm, un esošās platformas spēj adaptīvi reaģēt uz izmaiņām skaitļošanas resursu noslodzē. Tomēr esošajās mākoņdatošanas platformās adaptācija notiek, izmantojot tikai atsevišķus adaptācijas parametrus un mērķus, piemēram, tādus kā procesora noslodze un operacionālās atmiņas patēriņš. Papildus šiem parametriem ir iespējams ņemt vērā arī citus rādītājus, piemēram, risināmo uzdevumu biznesa prioritātes, vai mainīgās elektroenerģijas cenas. Risinājuma mērķis būtu izstrādāt metodi adaptīvai mākoņdatošanas platformas mērogošanai atbilstoši konfigurējamai parametru kopai.

Adaptīvas mākoņdatošanas platformas mērogošanas metodes atbilstoši konfigurējamai parametru kopai izstrādes pētījums paredz radīt šādu metodi un izveidot vairākus tās pielietojumu modeļus.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB_small