SIA “DATI Group” rīkoja apmācības par informācijas vizuālās analīzes rīku IBM i2

No 2018.gada 4.-8.jūnijam un no 2018.gada 18.-22.jūnijam SIA “DATI Group”, pamatojoties uz Valsts administrācijas skolas iepirkuma “Specializēto mācību “Informācijas vizuālās analīzes rīki IBM i2″ nodrošināšana” (iepirkuma identifikācijas numurs VAS 2018/06-04/6 ESF) rezultātiem, rīkoja apmācības Latvijas Republikas tiesībaizsardzības institūciju darbiniekiem par Informācijas vizuālās analīzes rīku IBM i2.

Apmācību mērķis  – nodrošināt tiesībaizsardzības institūciju darbiniekiem teorētiskas un praktiskas mācības IBM i2 programmu klātienes apguvei, ar mērķi iegūtās zināšanas izmantot ikdienas darbā. Kopā tika apmācītas 6 (sešas) mācību grupas (katras programmatūras apgūšanā 2 (divas) mācību grupas), kuru dalībnieku skaits bija līdz 15 dalībniekiem katrā grupā.

Apmācības finansētas no Valsts administrācijas skolas īstenotā Eiropas Savienības struktūrfondu projekta līdzekļiem – Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”.